English version

Aan Geïnteresseerden OpenConext
Van Directie SURFnet
Datum april 2016
Betreft OpenConext Support Letter

SURFnet, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het onderwijs en onderzoek in Nederland, ontwikkelt regelmatig software ten behoeve van haar dienstverlening. Zonder uitzondering wordt deze software onder een open source licentie beschikbaar gemaakt. SURFnet ondersteunt, waar mogelijk, andere partijen, nationaal en internationaal, die deze producten willen gebruiken.

Deze Support letter beschrijft, op verzoek van een aantal geïnteresseerden, op welke wijze SURFnet ondersteuning levert voor de OpenConext software.

Voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek zet SURFnet de OpenConext software in voor het leveren van haar single sign-on en samenwerkingsplatform SURFconext. Dit platform is sinds 2010 in productie. In 2015 werd dit platform door ongeveer 900.000 studenten, medewerkers en onderzoekers van 140 verschillende instellingen gebruikt. Dit resulteerde in ruim 50 miljoen transacties richting 423 aangesloten dienstverleners. SURFconext is in het dienstenportfolio opgenomen als onderdeel van het kernpakket van SURFnet. Voor de diensten in het kernpakket is de looptijd onbepaald.

Ook internationaal is er veel belangstelling voor het gebruik van OpenConext. In diverse landen vinden op dit moment pilots plaats. Op https://www.openconext.org/ is een overzicht hiervan te vinden.

Om de gebruikerscommunity rondom OpenConext, zowel nationaal als internationaal, te ondersteunen heeft SURFnet een aantal activiteiten ontplooid:

  • OpenConext website, www.openconext.org;
  • Faciliteren van de emaillijsten voor gebruikers en ontwikkelaars van OpenConext;
  • Support door SURFnet medewerkers voor leden van de community via de emaillijsten en eventueel face-to-face;
  • Organiseren van workshops;
  • Doorontwikkeling van de software: toevoegen van nieuwe functionaliteit, implementeren van nieuwe standaarden, doorontwikkeling gebruikersinterfaces en het verbeteren van de performance, monitoring en de beheersbaarheid van de software;
  • Het evalueren en accepteren van software aanpassingen aan OpenConext, waarmee de kwaliteit van de software continu wordt geborgd.

Er is structureel 0.2 FTE beschikbaar voor het ondersteunen van de OpenConext community.